Erasmus+ trening kurs održan je na ostrvu Procida, Italija, u periodu od 30. oktobra do 5. novembra 2023. godine.

 

Organizator: Associazione Lab.Banda

 

Broj projekta: 2023-1-IT03-KA153-YOU-000148278

 

U ovoj razmeni učestvovali su predstavnici Bugarske, Srbije, Grčke, Španije, Litvanije, Letonije i Rumunije.

 

Srbiju su predstavljali učesnici: Dragana Filimonović, Bojana Đurić i vođa grupe Boris Radivojkov.

 

Tema projekta - povezivanje lokalne zajednice i prevazilaženje barijera kroz muziku (uključivanje i osnaživanje ljudi iz osetljivih kategorija, mentalno ograničena kategorija i osobe sa F dijagnozama, emigranti sa porodicama) a kroz kreativno poštovanje različitosti i stvaranje.

 

Uz podršku sjajnih animatora i predavača, rađena je improvizacija i brojne vežbe koje su kroz teoriju i praksu doveli do stvaranja čvrstih, kreativnih grupa. Dalje su ciljevi bili postavljeni na kompozitorskom i izvođačkom tj predavanja i rad na komponovanju muzike, tekstova, i pripremama za nastup tj izvođenje na sceni.

 

Učesnici su imali i priliku da sagledaju razlike između različitih, da se upoznaju sa načinom rada i hijerarhijom koja je u organizaciji ovog otvorenog tipa i da steknu uvid u druge, brojne pojave koje krase složenu muzičku umetnost kao i da u više navrata, individualno ili u malim grupama izvedu neku od brojnih vežbi.

Na dobrovoljnoj bazi, svaki od učesnika je tokom središnje etape projekta odabrao jednu od opcija izražavanja (pisanje tekstova, komponovanje muzike, pravljenja aranžmana za ansambl, do slobodnog izbora za izvođačko izražavanje na sceni) te savlađujući sve korake, od razrade ideje za sam nastup, uzeli su učešće na probama koje su neophodan element procesa scenske umetnosti.

 

Svaki učesnik, od organizatora do predavača i muzičara poneo je utiske, dok delimo iznenađenje postignutim u (imajući u vidu složenu stvaralačku muzičku, a opet timsku praksu) kratkom vremenskom periodu.


Posebno se ističe specifičan osećaj lakoće koji je bio zastupljen tokom kreativnog procesa ali i šire - karakterističan za uigrane timove i visoki profesionalizam.

 

Pored rada na projektu, uživali smo i u poseti ostrvu, i otkrivanju lokalnih muzičkih zajednica. Kroz rad na projektu, upoznali smo članove lokalnog hira, bras orkestra, kao i amaterskim omladinskim bendom.

 

Posebnu čar, večernja druženja i muziciranja organizovana su spontano od strane internacionalnih učesnika, na kojima su učesnici imali priliku da se upoznaju sa običajima i kulturom,kao i istorijom zemalja učesnika. Uz bogate trpeze, druženja došli smo do zaključka da je ovaj projekat izuzetno uspešno realizovan i sve prisutne učesnike je pomerio u pozitivnom smeru, a razmere toga su nadmašila sva moguća očekivanja!