Erasmus+ projekat

 

Struga, Severna Makedonija / 30.07. - 07.08.2022.


Organizator: NGO Next Generation


Zemlje učesnice: Turska, Rumunija, Makedonija, Bugarska i Srbija

 

Predstavnik Srbije bio je Luka Smiljanić iz Apatina.


Tema projekta je sticanje znanja na temu pozorišta kao i svih mogućnosti koje ono pruža, ali takođe i širenje svesti o značaju kulture kao deo nacionalnog identiteta, ali i nas samih.


Tokom projekta, najvažniji zadatak bio je predstaviti našu kulturu koju smo prethodno morali da osmislimo. Kreativnost, upornost i timski rad su bile ključne osobine za svakog od nas tokom projekta. Nakon osmišljene kulture, utvrđivanja njenih običaja, muzike, istorije, legendi i svega što je za istu bitno, prezentovali smo je kratkom, ali veoma efektnom i zaista inspirisanom predstavom čime smo konvertovali li ideju naše kulture i sve njene važnosti u pozorišnu predstavu.


Projekat je bio izuzetno uzbudljiv i uistinu efektan jer smatram da je kultura jednog naroda nešto što ne samo što povezuje sve ljude koje čine isti narod, već je i deo svake individue i njihovog duha, a ovaj projekat nam je pomogao da razvijemo svest o značaju i lepoti kultura kao takvih postojećih, ali i da razvijemo toleranciju za iste.