Projekat „Use sound to watch around II“ u organizaciji udruženja „Kulturni centar mladih Vojvodine“ je dugoročni internacionalni projekat u okviru programa „Erasmus+“ finansiran od strane Evropske komisije. Tema projekta je rešavanje nezaposlenosti slepih mladih osoba korišćenjem mogućnosti dizajna zvuka i muzike.

 

Ovo je drugi deo odnosno nastavak istoimenog projekta koji je sproveden tokom 2017. godine a detalji o tom projektu kao i njegovi rezultati, na engleskom jeziku se mogu naći na OVOM LINKU


Idejni tvorac i glavni organizator je Željka Milošević, harfistkinja i profesorica muzičke škole „Petar Konjović“ u Somboru gde predaje u okviru smera „Snimanje i dizajn zvuka“. Inspiraciju je dobila kroz rad sa svojim slepim učenikom, a već sedam godina radi na internacionalnim projektima koji se bave rešavanjem socijalnih problema kod mladih korišćenjem umetnosti.


Ovaj projekat okuplja 40 učesnika iz sedam zemalja (Srbija, Albanija, Crna Gora, Bugarska, Turska, Grčka i Italija) koji rade sa mladima i koji se bave edukacijom kao i rešavanjem socijalnih problema kod mladih (NVO aktivisti, edukatori, sociolozi itd). Među učesnicima biće i po jedna slepa osoba iz svake zemlje.


Ideja projekta je da se učesnici edukuju o mogućnostima dizajna zvuka i muzike, kao i o metodama i tehnikama koje ove oblasti pružaju sa ciljem da se smanji broj nezaposlenosti kod slepih mladih. Kroz niz predavanja, radionica i simulacija procesa učesnici će steći neophodna znanja i primeniti ih kasnije u svojim lokalnim zajednicama.  Najviše će se raditi na temu radija, radiofonskih dela i stock audija - prodaje zvukova i muzike na internetu za razne potrebe.

 

U okviru ovog projekta izgradiće se internacionalna stock platforma koja će služiti slepim osobama za prodaju audio fajlova ali i za ponudu usluga koje obavljaju u oblasti zvuka, što će omogućiti njihovo angažovanje od strane poslodavaca iz bilo kog dela sveta.


Ovaj projekat se sastoji iz tri aktivnosti: prva aktivnost u vidu trening kursa održaće se u Novom Sadu u periodu od 8. do 16. februara 2019. godine. Na ovoj aktivnosti učesnici će putem neformalne edukacije dobiti i razmeniti znanja iz oblasti dizajna zvuka i muzike kao i na temu zapošljavanja, preduzetništva i pisanja projekata ali i razmatrati ideje vezane za samu izgradnju internet platforme.


Druga aktivnost se odnosi na inicijativu učesnika sa ciljem da u pomenutim zemljama promovišu projekat kao i da organizuju konkretne akcije (predavanja, radionice, prezentacije), kako bi stečeno znanje i mogućnosti na prvoj aktivnosti preneli što većem broju ljudi, a posebno slepim osobama. Takođe, oni će aktivno raditi i na testiranju platforme i podsticanju slepih osoba da kreiraju profile na istoj i da kače što veći broj svojih radova.

 

Treća aktivnost se organizuje u Bugarskoj u septembru 2019. godine na kojoj će se isti učesnici okupiti da evaluiraju postignute rezultate i uspeh projekta.


Udruženje „Kulturni centar mladih Vojvodine“ (www.kcmv.udruzenje.org) sa sedištem u Somboru se bavi promocijom, afirmacijom, edukacijom i organizovanjem u oblasti kulture i umetnosti kao i podsticanjem pozitivnog mišljenja kod mladih. Osnovano je 2003. godine kao nevladino neprofitno udruženje čiji je cilj okupljanje i delovanje mladih na polju kulture, zabave, obrazovanja, informisanja i drugih aktivnosti koje promovišu zdrav život mladih, radi korisnog i pravilnog usmerenja mladih u procesu izgradnje njihove ličnosti.

 

 

Za više detalja o projektu na engleskom jeziku pogledajte OVDE